MAGISTERSKÉ PROMÓCIE ZUZKY PLE©KOVEJ 29. JÚNA 2010
promocia_zuzka_mgr_92
Predchádzajúca fotografia Zoznam fotografií

Foto: © Teddy PASTERNÁK 2010