PROMÓCIA TEDDYHO PASTERNÁKA DOKTOROM FILOZOFIE (PhD.) A PROMOÈNÁ HOSTINA V PAPRIKA CSÁRDE V MAÏARSKOM  HEGYESHALOME
na fotografiách K. KRI®ÁNIOVEJ, D. ZEMANOVEJ a M. MENCZERA
28. júna 2012 Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej ¹koly
promocia-phd_01 promocia-phd_02 promocia-phd_03 promocia-phd_04 promocia-phd_05
promocia-phd_06 promocia-phd_07 promocia-phd_08 promocia-phd_09 promocia-phd_10
promocia-phd_11 promocia-phd_12 promocia-phd_13 promocia-phd_14 promocia-phd_15
promocia-phd_16 promocia-phd_17 promocia-phd_18 promocia-phd_19 promocia-phd_20
promocia-phd_21 promocia-phd_22 promocia-phd_23 promocia-phd_24 promocia-phd_25
promocia-phd_26 promocia-phd_27 promocia-phd_28 promocia-phd_29 promocia-phd_30
promocia-phd_31 promocia-phd_32 promocia-phd_33 promocia-phd_34 promocia-phd_35
promocia-phd_36 promocia-phd_37 promocia-phd_38 promocia-phd_39 promocia-phd_40
promocia-phd_41 promocia-phd_42 promocia-phd_43 promocia-phd_44 promocia-phd_45
promocia-phd_46 promocia-phd_47 promocia-phd_48 promocia-phd_49 promocia-phd_50
promocia-phd_51 promocia-phd_52 promocia-phd_53 promocia-phd_54 promocia-phd_55
promocia-phd_56 promocia-phd_57 promocia-phd_58 promocia-phd_59 promocia-phd_60
promocia-phd_61 promocia-phd_62 promocia-phd_63 promocia-phd_64 promocia-phd_65
promocia-phd_66 promocia-phd_67 promocia-phd_68 promocia-phd_69 promocia-phd_70
promocia-phd_71 promocia-phd_72 promocia-phd_73 promocia-phd_74 promocia-phd_75
promocia-phd_76 promocia-phd_77 promocia-phd_78 promocia-phd_79 promocia-phd_80
promocia-phd_81 promocia-phd_82 promocia-phd_83 promocia-phd_84 promocia-phd_85
promocia-phd_86 PREH¥AD      

© Teddy PASTERNÁK 2012
Mail: teodor@pasternak.sk
Telefón: 0911 - 777 207
www.topsi.sk