PE«KINO SLÁVNOSTNÉ PRIVÍTANIE DO ®IVOTA
A OSLAVA JEJ 1. NARODENÍN 25. JÚLA 2009
img_0173
Predchádzajúca fotografia Zoznam fotografií

Foto: © Teddy PASTERNÁK 2009