PE«KA PASTERNÁKOVÁ NA TANEČNOM VYSTÚPENÍ
ZU© ĄUDOVÍTA RAJTERA SKLENÁROVA ULICA
7. mája 2013 v Zichyho paláci v Bratislave
petkazichymaj2013_01 petkazichymaj2013_02 petkazichymaj2013_03 petkazichymaj2013_04 petkazichymaj2013_05
petkazichymaj2013_06 petkazichymaj2013_07 petkazichymaj2013_09 petkazichymaj2013_10 petkazichymaj2013_11
petkazichymaj2013_12 petkazichymaj2013_13 petkazichymaj2013_16 petkazichymaj2013_17 petkazichymaj2013_18
petkazichymaj2013_20 petkazichymaj2013_22 petkazichymaj2013_23 petkazichymaj2013_24 petkazichymaj2013_25
petkazichymaj2013_27 petkazichymaj2013_28 petkazichymaj2013_29 petkazichymaj2013_30 petkazichymaj2013_31
petkazichymaj2013_32 petkazichymaj2013_33 petkazichymaj2013_34 petkazichymaj2013_35 petkazichymaj2013_36
petkazichymaj2013_37 petkazichymaj2013_38 petkazichymaj2013_40 petkazichymaj2013_41 petkazichymaj2013_42
petkazichymaj2013_43 petkazichymaj2013_44 petkazichymaj2013_46 petkazichymaj2013_48 petkazichymaj2013_51
petkazichymaj2013_52 petkazichymaj2013_54 petkazichymaj2013_55 petkazichymaj2013_56 petkazichymaj2013_57
petkazichymaj2013_59 petkazichymaj2013_61 PREHĄAD TEDDEUM - počítačové ąkolenia priamo u Vás!
 

© Teddy PASTERNÁK 2013
Mail: teodor@pasternak.sk
Telefón: +421 911 777 207
www.pasternak.sk