OSLAVA 25. NARODENÍN MARTU©KY A UKONČENIA JEJ ©TÚDIA FAKULTY PRÁVA PEV©
V LIMBACHU 17. februára 2013
martuska25-promocia_02
Zoznam fotografií Nasledujúca fotografia

Foto: © Teddy PASTERNÁK 2013